Συγγραφείς

ΧΟΛΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Χρήστος Χολέβας κατάγεται από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και σήµερα εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Α΄ Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι υπότροφος του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-µάτων µέσω του προγράµµατος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και του προγράµµατος IKYDA του ΙΚΥ και του DAAD για την προώθηση της επιστηµονικής συνεργασίας µεταξύ Ελλήνων και Γερµανών επιστηµόνων ή οµάδων ερευνητών. ∆ιετέλεσε επιστηµονικός συνεργάτης του Γενικού ∆ιευθυντή Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά- πτυξης για θέµατα που αφορούν αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων στις θεµατικές ενότητες της ιατρικής και βιοϊατρικής. Είναι γιος του αείµνηστου ιατρού Κωνσταντίνου Χολέβα που τιµήθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό µε το Αργυρό Μετάλλιο για την ανιδιοτελή, πολύτιµη υπηρεσία και το κοινωφελές έργο του και της Ελένης Λέγκα. Το Μάρτιο του 2011 συνέγραψε την πρώτη έκδοση του βιβλίου µε τίτλο Η Ελλάδα µετά το µνηµόνιο: Η διαδροµή της επιχειρηµατικής ανάπτυξης µέσω της οικονοµικής διπλωµατίας, το οποίο με εντολή της ΑΘΠ του Οικουµενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολοµαίου συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε εφηµερίδες και περιοδικά.