Συγγραφείς

ΞΑΝΘΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ελευθέριος Ξάνθος είναι το ψευδώνυμο του Ελευθέριου Τζιόλα. Επιλέχθηκε για λόγους μακρινότερης οικογενειακής καταγωγής, καθώς και απότισης φόρου τιμής σ’ έναν από τους τρεις Φιλικούς, τον Ε. Ξάνθο, που «έφυγε» πάμπτωχος και καταφρονεμένος. Παράλληλα, ο Ε. Τζιόλας επιθυμεί το λογοτεχνικό του έργο να αξιολογηθεί ανεπηρέαστα από την άλλη του παρουσία, ως πολιτική προσωπικότητα (π. υφυπουργός, βουλευτής, αναπ. νομάρχης Θεσσαλονίκης, αντιπρ. Διευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ευπαθή Οικοσυστήματα, πρόεδρος Κοινοβ. Επιτροπής για τις Βαλκανικές και Παρευξείνιες Χώρες, δημοτ. σύμβουλος Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης ΑΠΘ). Ποιήματά του με το ίδιο ψευδώνυμο δημοσιεύθηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά («Νέα Πορεία» κ.ά.).