Συγγραφείς

ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Νίκος Μακρής είναι απόφοιτος του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Τεχνοοικονοµικών Συστηµάτων (MBA) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης, είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε θέµα έρευνας τα «Κατανεµηµένα Συστήµατα για τον Σηµασιολογικό Ιστό». Παράλληλα, έχει προϋπηρεσία αρκετών χρόνων στον ιδιωτικό τοµέα και απασχολείται ως Senior Μηχανικός Λογισµικού στην εταιρεία «Syntax», µέσω της οποίας δουλεύει ως εξωτερικός συνεργάτης της «Interamerican» στο τµήµα ανάπτυξης λογισµικού της «Anytime» για την Κύπρο.