Συγγραφείς

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ο Αλέξανδρος Κοτανίδης είναι ο δημιουργός και ο μοναδικός διαχειριστής της πρωτοπόρου ιστοσελίδας www.psychologia.gr, η οποία λειτουργεί από το 2001, αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τον ψυχισμό των ανθρώπων, και εκτός από την περιγραφή των προβληματικών καταστάσεων έχει και μια μορφή προσωπικής επικοινωνίας, με περισσότερες από 20.000 ερωτήσεις-απαντήσεις καταχωρημένες στις σχετικές θεματικές ενότητες. Κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και ως ψυχίατρος ασχολείται κυρίως με τα θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και βαθύτερης προσωπικότητας, οι οποίες και αποτελούν τη βάση των περισσότερων ψυχολογικών προβληματισμών.