Συγγραφείς

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ο Νίκος Καραμπάτσος έκανε σπουδές Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με εν συνεχεία μετεκπαίδευση στο εξωτερικό σε εξαγορές-συγχωνεύσεις εταιρειών και διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Διετέλεσε ανώτατο στέλεχος μεγάλων εταιρειών. Ζει στην Γαλλία και είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και επενδύσεων.