Συγγραφείς

ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1943. Από το 1946 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη όπου πήρε όλη την εκπαίδευσή του (Α΄ Πρότυπο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Πειραματικό Σχολείο, Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.). Υπότροφος του ΙΚΥ και της Γαλλικής Κυβέρνησης. Μετεκπαιδεύτηκε για 3 χρόνια στο Παρίσι. Εξάντλησε την ακαδημαϊκή ιεραρχία μέχρι την βαθμίδα του καθηγητή Ψυχιατρικής και για 20 χρόνια διηύθυνε Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με διεθνή αναγνώριση και συνέβαλε αποφασιστικά στην αποασυλοποίηση και στο σχεδιασμό της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Το 2011, οπότε έγινε ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ., σταμάτησε το ουσιαστικό του ταξίδι στους δρόμους της ψυχιατρικής και άρχισε την περιπλάνησή του σε άλλα μονοπάτια.