Συγγραφείς

ΚΑΝΔΗΡΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Η Γλυκερία Κανδήρου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια των σπουδών της ήταν υπότροφος του ΙΚΥ. Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών με άριστα του ίδιου τμήματος και διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής με άριστα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Υπήρξε μέλος της τριμελούς συγγραφικής ομάδας, η οποία συνέγραψε, με την καθοδήγηση του καθηγητή Χ. Λ. Τσολάκη, τα σχολικά βιβλία «Νεοελληνική Γλώσσα – Γλωσσικές Ασκήσεις» για την Α΄, Β΄ και Γ΄ γυμνασίου και «Γλωσσικές Ασκήσεις για το ενιαίο λύκειο» για την Α΄, Β΄ και Γ΄ λυκείου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες που αφορούσαν θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης και την αποτελεσματική διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο γυμνάσιο και το λύκειο. Έχει διδάξει, εκτός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και στο πρόγραμμα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.