Οι συγγραφείς ή οι υποψήφιοι/ες συγγραφείς που επιθυμούν να προτείνουν για έκδοση ένα βιβλίο τους μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά το έργο τους με email στο ekdosisthermaikos@gmail.com