ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ: P_MVC
P_MVC


Συγγραφέας : ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣΚατηγορία: Τεχνικά Βιβλία
Έτος έκδοσης : 2017
Βάρος : 0.2800 kg
ISBN : 978-960-9547-51-2
Χώρα : Ελλάδα
Αγοράστε το

Σύνοψη

Εισάγοντας τον «Πολυμορφισμό» –βασική αρχή της βιολογίας– στο δημοφιλές σχεδιαστικό πρότυπο MVC, αποτελεί προάγγελο των μελλοντικών, πιο σύγχρονων και εξελιγμένων, εφαρμογών και προσφέρει μία εντελώς νέα εμπειρία πλοήγησης στον χρήστη. O ορισµός του «πολυµορφισµού» στο λεξικό αναφέρεται σε µία αρχή της βιολογίας σύµφωνα µε την οποία ένας οργανισµός ή ένα είδος µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές µορφές ή στάδια. Αυτή η αρχή υιοθετείται και στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό και βρίσκει εφαρµογή στις σύγχρονες γλώσσες προγραµµατισµού. Τα αντικείµενα που προκύπτουν µοιράζονται κάποιες κοινές µεθόδους αλλά µε διαφορετική υλοποίηση. Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το P_MVC, το οποίο ονοµάστηκε «Πολυµορφικό» εξαιτίας αυτής της ιδιότητας του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Το πολλά υποσχόµενο αρχιτεκτονικό πρότυπο P_MVC, το οποίο αποτελεί επέκταση του σχεδιαστικού προτύπου Model-View-Controller (MVC), έρχεται να αλλάξει τη µέχρι σήµερα φιλοσοφία λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρµογών.