ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ: ΤΕΜΠΗ ΤΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ
ΤΕΜΠΗ ΤΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ

Κατηγορία: Ιστορία
Έτος έκδοσης : 2015
Βάρος : 0.1700 kg
ISBN : 978-960-9488-81-5
Χώρα : Ελλάδα
Αγοράστε το

Σύνοψη

Η κοιλάδα των Τεμπών από τοπογραφική, αισθητική, μυθολογική, αρχαιολογική και ιστορική άποψη.